Бизнес база данни

Бизнес базата данни на CUBE Team е отличен начин да откриете фирми, които могат да станат Ваши клиенти. Спестете време и ресурси за търсене на фирми и се фокусирайте върху тези, които отговарят на Вашите бизнес нужди.

Бизнес базата данни на CUBE Team е отличен начин да откриете фирми, които са Ваши потенциални клиенти

Повишете продажбите и подобрете търсенето на търговци въз основа на критерии по Ваш избор. Направете своя база данни от клиенти, които изпълняват Вашите стандарти, следете най-добрите фирми в Сърбия, както и фирмите със запорирани сметки. Сравнете информацията и си поставете ясни бизнес цели.

Удобен за употреба, с голямо разнообразие от критерии

Бизнес базата е лесна за употреба и се е превърнала в инструмент от първа необходимост за всяка компания, която иска да увеличи продажбите си. Намерете най-добрите фирми в Сърбия и Белград, нови купувачи или доставчици, привлечете първи новоотворените фирми като Ваши клиенти и добийте представа за размера на избрания от Вас сегмент от пазара. След това, на базата на събраната информация, изгответе успешен план за продажба, който не изисква много време и ресурси.

Предложете своя продукт на точните фирми

Имате на разположение голям набор от критерии, чрез които можете да създадете Ваша база с потенциални клиенти, сред тях са броят на наетите лица, оперативните приходи, финансовият резултат, както и произхода на управляващите. Кои параметри ще използвате за създаване на базата, зависи изцяло от Вас.

Изберете някоя от вече съществуващите бази:

Използвайте Вашите ресурси по ползотворен начин за да откриете фирмите, за които са предназначени Вашите продукти и услуги.

*Достъпно само за Сърбия.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Минимализирайте риска и разширете бизнеса си, с помощта на нашите консултанти.