Решения за финансовия сектор

Решения създадени въз основа на специфичните нужди на банковия сектор и застрахователната индустрия. Определете Вашите бизнес желания и ние ще Ви предложим по какъв начин те могат да станат реалност.

Ефикасни решения за финансовите институции

Уникалните решения изготвени според потребностите на финансовите институции са предназначени за минимализиране на риска и успешно привличане на нови клиенти. Разберете кои са възможностите за развитие на Вашия бизнес.

Силата на информацията при предприемане интелигентни ходове

Нашият опит в сътрудничеството ни с финансовия сектор ни е помогнал да изработим решения за институциите, които желаят да развият своя бизнес. Може да избирате между вече готовите решения или такива направени по Ваши инструкции.

CUBE Team решенията са пригодени към изискванията на финансовите институции

Отрасловият анализ може да Ви е от помощ при идентифицирането на тенденции и при изготвянето на цели планове и стратегии за бизнеса, улеснява взимането на кредитни и инвестиционни решения, дава възможност за равитие на добра кредитна активност, спомага контрола и защитата за търговията, открива нови възможности за продажба и отправяне на предложения в правилния момент.

Нашите решения за банковата и застрахователната индустрия могат да се използват за микро, малки и средни предприятия, управляване на риска, контролинг и компайънс.

Всеки от тези сектори има своя представа за бизнеса, която ние можем да направим още по-ясна чрез факти и информация за постиганите на успех.

Анализи за нуждите на финансовите институции

Можем да изготвим за Вас специална база данни за продажба на финансови услуги на малки и средни предприятия. Различните видове отраслови анализи и доклади могат да Ви помогнат да разберете по-добре дейността и структурата на сектора за по-лесно взимане на решения свързани с инвестиции, имате на разположение система която следи дейността на Вашите клиенти и Вие може да прецените кога е време да реагирате и потърсите Вашите вземания.

*Достъпно само за Сърбия.

Свържете с нас за повече информация

Свържете се с нашите специалисти за банкови решение