Доклад закредито-способност

Проверете дейността и финансовите данни на Вашите потенциални купувачи и доставчици от чужбина. Докладът за кредитоспособност е един от нашите най-полезни продукти, съдържащ информация, която Ви помага да взимате бързи и правилни решения.

CUBE Team доклад за Вашите купувачи и доставчици от чужбина

Докладът за кредитоспособност се състои от данни, които Ви дават ясна картина за профила на компаниите и за мястото, което те заемат на пазара. Анализирайте своите партньори и клиенти и им се доверете въз основа на факти, а не на думи.

Точен анализ на Вашите чуждестранни клиенти

В случай, че планирате внос на стока от Китай и Турция или износ от Сърбия, Ви съветваме да проверите платежоспособността на компаниите, с които преговаряте, за да установите успешно бизнес сътрудничество. CUBE Team Докладът за кредитоспособност рисува подробна и реална картина за това кои са Вашите потенциялни партньори и да проверите тяхната способност за плащане.

За Вашите бизнес партньори е необходимо да знаят колкото се може повече за Вашата дейност, затова се възползвайте от нашите услуги за да бъдете с едни гърди напред. Един от най-ясните показатели за състоянието на една фирма е платежоспособността ѝ, която можете да включите в своя примерен доклад.

Кредитоспособността на фирмата е безупречен начин за анализ на новите партньори

Генерални и финансови директори, директор доставки и производство, както и всеки, който взима участие в избора на нов бизнес партньор на фирмата, може да провери платежоспособността на потенциалните си сътрудници. Информацията, която предлагаме Ви позволява да сравните и изберете партньори, които отговарят на Вашите очаквания.

Дейност на фирмите в региона

В случай, че се интересувате от фирми в Босна и Херцеговина, Хърватия и Черна гора,можете да ги включите във Вашия Доклад за кредитоспособност. По този начин ще получите информация за финансовото състояние на избраното предприятие въз основа на финансовите показатели и финансовия резултат.

*Достъпно само за Сърбия.

Потърсете изготвяне на Доклад за кредитоспособност

Минимализирайте риска и разширете бизнеса си, с помощта на нашите консултанти