Съкратен доклад за автоиндустрията

Споменатите данни се отнасят за регистрираните за първи път превозни средства.

Месечна информация относно регистрираните за първи път превозни средства

Споменатите данни се отнасят за регистрираните за първи път превозни средства.

Представените моторни средства са отбелязани като нови според годината им на производство.

За още информация, коята включва графики, тенденции и цялата достъпна информация свържете се нас посредством имейла на нашия партньор [email protected] или чрез формуляра за контакт.

*Достъпно само за Сърбия.

Пътнически и лекотоварни автомобили

Пътнически и лекотоварни автомобили

Пътнически автомобили

Passenger vehicles

Леки търговски превозни средства

Light commercial vehicles

Всички типове превозни средства

All vehicle types

For even more data including graphs, trends and any other available information, contact us via our partner’s email [email protected] or using contact form.

*Available only in Serbia

Научете повече

Получете веднага Вашия пример или получете отстъпка като предплатите за годишни доклади