B2Bonline

Poslovni portal B2B Online je detaljan i lak za upotrebu. Možete naći sva domaća pravna lica po adresi, PIBu i još preko 50 kriterijuma. Olakšali smo pristup najnovijim i vrednim informacijama o stanju vaših klijenata, partnera ili samog sektora.

Transparentnost podataka uz laku pretragu

B2B Online portal je lak za upotrebu, postoji u obliku web aplikacije i omogućen mu je pristup sa svakog računara ili uređaja i na jednom mestu sadrži sve poslednje informacije o svim firmama u Srbiji. Pretraga je omogućena po više od 50 parametara, među kojima je i pretraga po PIB-u i pretraga po MB. Jednostavno unesite svoje pristupne podatke i posvetite se detaljnoj i nezamenljivoj pretrazi konkurencije i potencijalnih klijenata.

Proverite finansijske izveštaje vaših odabranih subjekata za poslednjih 5 godina, pratite kompanije i podelite ih u grupe radi lakšeg pregleda. U pretragu je uključen i detaljan prikaz svih povezanih lica, novoosnovane kompanije, kao i firme svih veličina.

Postoji mogućnost kreiranja liste kompanije i međusobne komparacije. Vidite kako vaša firma izgleda u poređenju sa konkurencijom.

Sveži podaci na jednom mestu

Svi podaci su prikupljeni iz javnih baza podataka.Naš cilj je da omogućimo firmama i fizičkim licima da na jednostavan način pretražuju podatke koji im mogu pomoći prilikom donošenja poslovnih odluka i svakodnevnog poslovanja. Usled lakog odabira solventnih klijenata i partnera logičan rezultat je unapređenje prodaje, ali i smanjeni rizik poslovanja.

Bez obzira da li se bavite finansijama, prodajom, marketingom ili računovodstvom, na vama je samo da izaberete koje firme ili preduzetnike želite da proverite. Posle vidite da li vas interesuju finansijski izveštaji, bilans stanja, bilans uspeha ili bilo koji drugi parametri.

 

Pretraga po brojnim parametrima

Fokusirajte se na kompanije koje ne poznajete i saznajte sve, počev od njihove kreditne ocene pa do broja zaposlenih. Pretragu je moguće obavljati prema kriterijumima koje možete kombinovati ili koristiti pojedinačno, kao što su:

Sugestivna pretraga

Sugestivna pretraga omogućava korisnicima da samo sa par karaktera pronađu direktora, vlasnika ili kompaniju koju traže, a napredna pretraga daje mogućnost da ukrštanjem kriterijuma dođete do firmi koje ispunjavaju sve tražene zahteve.

Status kompanije

Status kompanije govori da li je reč o aktivnim, brisanim iz registra ili subjektima u stečaju ili likvidaciji. Broj statusnih polja koje je moguće izabrati je čak 21.

Lokacija privrednog subjekta

Lokacija privrednog subjekta je geografska odrednica na osnovu koje znate gde je neka firma osnovana, a preduzeća možete pretraživati na nivou grada, opštine ili naselja.

Pravna forma statusa privrednog subjekta

Pravna forma statusa privrednog subjekta govori da li je reč o društvu sa ograničenom odgovornošću, preduzetniku, javnom preduzeću ili otvorenom akcionarskom društvu. Broj raspoloživih statusa za pretragu u okviru pravne forme je čak 36.

Datum osnivanja

Datum osnivanja je kriterijum koji omogućava izbor vremenskog opsega u okviru kog je neki privredni subjekt otvoren. To znači da možete da birate kompanije koje su osnovane bilo kada, na određeni dan, ali i da pratite svakog dana one koje se tek otvaraju.

Status računa

Status računa govori da li je račun firme aktivan, blokiran i da li postoje prethodne blokade. Takođe je moguće imati uvid u to koliko je neka kompanija bila u blokadi, ali i pretraživati na osnovu tačnog vremenskog perioda u kome su bile blokirane.

Registrovana delatnost

Registrovana delatnost daje uvid u osnovnu delatnost za koju je određeni pravni subjekt registrovan, odnosno govori o tome čime se neka firma bavi.

Prikaz podataka na portalu

Svi podaci se prikazuju grafički i nakon završene pretrage možete ih uklopiti u svoje analize i izveštaje. Predstavljamo vam samo neke od mogućih kriterijuma

Pogledajte više na B2B Online

Automatizujte poslovanje uz pomoć API servisa

B2B Online je moguće integrisati u vaš kompanijski ERP ili CRM sistem putem API servisa. Na taj način preuzimanje podataka je automatizovano, a mogućnost greške svedena na minimum.

Naši konsultanti su vam na raspolaganju za pronalazak najboljeg rešenja za vaš posao. Pozovite nas da vaš posao učinimo još efikasnijim i sigurnijim.

Saznajte više

Zakažite besplatnu demostranstraciju proizvoda