Monitoring

Saznajte prvi kada su računi vaših kupaca u blokadi i reagujte na vreme. Ne dozvolite da vas nepovoljna finansijska situacija vaših poslovnih saradnika dočeka nespremne.

Brzo reagujte i obezbedite svoja potraživanja

Trenutak kada vaš klijent ulazi u blokadu računa može da vas zatekne nespremne. Monitoring postoji da bi sprečio takve situacije. Efikasno pratite klijente, njihova povezana lica i osigurajte naplatu potraživanja. Bolje se pozicionirajte na tržištu uz pomoć dobijenog izveštaja i uživajte u prednosti tokom procesa pregovoranja i zaključivanja sporazuma o saradnji.

CUBE Team monitoring alat za smanjenje rizika

Saznajte prvi kada i kome NBS blokira račune, da li je firma u blokadi, kao i kreditni rizik budućih partnera ili klijenata.

Pratite veliki broj novosti vezane za vaš portfolio klijenta, promene statusa, kao i promene vlasnika preduzeća. Praćenje računa vam omogućava kontrolu nad poslovnim rizikom. Smanjeni poslovni i kreditni rizik znači da možete sa najvećom sigurnošću do sada izabrati prave saradnike i usmeriti svoju pažnju na siguran rast.

Mogućnost izbora nivoa praćenja

Možete da imate dnevni i mesečni uvid u promene u vašem poslovnom portfoliu. Za vas ćemo utvrditi i sva povezana pravna lica koja vaši klijenti imaju, te ćemo i njih uvrstiti u proces praćenja, jer je dosadašnja praksa pokazala da je najveći broj blokada preduzeća upravo posledica njihove blokade.

Vrste izveštaja koje vam stoje na raspolaganju su:

Saznajte više

Pitajte naše stručne konsultante za primer izveštaja