Poslovnabaza

CUBE Team poslovna baza je namenjena B2B tržištu i predstavlja odličan alat za unapređenje vaše prodaje. Iskoristite prednosti usko targetirane baze ovog izuzetnog proizvoda

CUBE Team poslovna baza vam olakšava posao i predstavlja kompletan registar firmi za akviziciju

Unapređenje prodaje i pretraga preduzetnika na osnovu parametara po vašem izboru. Napravite poslovnu bazu klijenata koji ispunjavaju vaše standarde, nadgledajte najbolje firme u Srbiji, kao i firme u blokadi računa. Uporedite podatke i postavite jasne poslovne ciljeve.

Jednostavna upotreba i veliki izbor mogućih kriterijuma

Poslovna baza je laka za korišćenje i predstavlja neophodan alat svake kompanije koja želi da poveća prodaju. Pronađite najbolje firme u Srbiji, firme u Beogradu, nove kupce ili dobavljače, brzo akvizirajte novootvorene firme i sagledajte veličinu odabranog tržišnog segmenta. Zatim, na osnovu dobijenih informacija napravite adekvatan plan prodaje, uz smanjenje troškova i vremena.

Ponudite svoj proizvod pravim klijentima

Postoji veliki izbor kriterijuma po kojima se definiše baza potencijalnih klijenata i oni uključuju broj zaposlenih, poslovne prihode, finansijski rezultat, region, kao i zemlju porekla zastupnika. Koji parametar će se koristiti za kreaciju baze zavisi u potpunosti od vas.

Izaberite neku od postojećih baza:

Iskoristite svoje resurse na efikasan način, pronađite klijente kojima je namenjen vaš proizvod ili usluga.

Saznajte više

Kontaktirajte nas za detaljnije informacije