Kako je sklopljeno srpsko tržište nameštaja?

Furniture, nameštaj

Analiza poslovanja proizvođača i trgovaca nameštajem u Srbiji

Tržište nameštaja u Srbiji, posmatrajući sa strane kompanija koje čine ponudu grupisano je u proizvođače nameštaja i trgovce nameštajem. U proizvodnji nameštaja, firme su registrovane za proizvodnju ostalog nameštaja; nameštaja za poslovne i prodajne prostore i proizvodnju kuhinjskog nameštaja.
 
U trgovini nameštajem obuhvaćeni su trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo; trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje i trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem.
 

Proizvodnja nameštaja

Za proizvodnju nameštaja registrovano je oko 5.500 preduzeća i preduzetnika, a od toga aktivno posluje preko 2.500 firmi. Najviše je preduzetnika (1630 što je 63%) i društva sa ograničenom odgovornošću (911, što je 36% svih aktivnih firmi).
 
Ukupni poslovni prihodi firmi registrovanih za neku od delatnosti proizvodnje nameštaja su iznosili nešto preko 580 miliona eur, a ostvaren je gubitak na nivou ove tri delatnosti od 42 miliona eur. U odnosu na 2016. godinu došlo je do rasta prihoda od 12% ali su i rasli gubici – više od 3 puta.

 

Proizvodnja ostalog nameštaja

Od svih proizvođača nameštaja, najviše ima proizvođača ostalog nameštaja – oko 3.400, a aktivnih firmi je oko 1.600. Ukupni poslovnih prihodi iznose 420 miliona eur, a firme u ovoj delatnosti u sumi su imale gubitak od preko 6 miliona eur.
 
Najboljih pet kompanija po poslovnim prihodima u 2017. godini su Forma Ideale, Pinoles, Enterijer Janković, TIS i Vitorog – Promet. Zajedno su ostvarili oko 188 miliona eur prihoda što čini 45% celokupnih prihoda u delatnosti. Zapoljašljavaju zajedno preko 2.600 ljudi, od toga samo Forma Ideale je poslodavac za 1.361 radnika. Forma Ideale je ostvarila i najveći profit od svih konkurenata u iznosu od 5,6 miliona eur.

Kompanija koja zapošljava njaviše radnika je i dalje SIMPO (1.700) , koji je neprekidno već 480 dana u blokadi, a poverioci čekaju da naplate preko 1,6 miliona eur, koliko je trenutni iznos u blokadi.
 
Najstarija i dalje aktivna firma je zanatsko-stolarska radnja Enterijer Ratomira Nićiforovića iz Svilajnca, osnovana 1986. godine.

TOP 5 firmi po prihodima u delatnosti proizvodnja ostalog nameštaja

top 5 firmi u delatnosti proizvodnja ostalog namestaja

Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore

U ovoj delatnosti aktivno je oko 650 od 1.340 firmi kojih ih je ukupno registrovano. Poslovni prihodi za celu delatnost iznose oko 92 miliona eur i porasli su za skoro 12 miliona eur u odnosu na 2016. godinu. U 2017. ostvaren je pozitivan neto rezultat od preko 3 milona eur, a zaposleno ukupno je 2.447 radnika.
 
Top pet firmi po poslovnim prihodima su KASTOR, S.C.S. PLUS, ENTERO, GEINARRO i ATTRIUM HOME CENTAR.  Generisali su prihode od oko 20 miliona eur što je petina ukupnih prihoda cele delatnosti.

Kompanija S.C.S PLUS zapošljava 139 radnika, što je najviše na nivou cele delatnosti. Najveći profit među konkurentima je ostvarila firma SPECCON - oko 320.000 eur.
 
Kostka Veroljub, preduzetnik iz Kruševca svoju zanatsku stolarsku radnju je osnovao 1981. godine, što je najstarija aktivna firma među proizvođačima nameštaja.

Najboljih 5 kompanija po prihodima u proizvodnji nameštaja za poslovne i prodajne prostore

Najbolje kompanije u proizvodnji nameštaja za poslovne i prodajne prostore

Proizvodnja kuhinjskog nameštaja

U proizvodnji kuhinjskog nameštaja postoji najmanje firmi među proizvođačima nameštaja - svega 835, a od toga 316 ih je aktivno. Ostvareni poslovni prihodi su preko 71 miliona eur, profit je oko 2,7 miliona eur, a zaposlenih je 1.555.  Prihodi u odnosu na 2017. su porasli za oko 2 milona eur.
 
Najvećih pet firmi po poslovnim prihodima su MATIS, ARTINVEST, MOBILTURI, FIMAS I AGACIJA – zajedno generišu preko 70% prihoda delatnosti. Zapošljavaju 940 ljudi, od toga MATIS ima najviše zaposlenih u celoj delatnosti - 542. MATIS je u 2017. ostavrio i najveći profit – 2,3 miliona eur.

Najstarija i dalje aktivna firma je Samostalna stolarska radnja - Milun Pejović PR, iz 1979. iz Tučkova kod Požege.

TOP 5 kompanija po prihodima u proizvodnji kuhinjskog namestaja

Najbolje kompanije u proizvodnji kuhinjskog namestaja

Trgovina nameštajem

U ovako definisanom skupu delatnosti koja pokriva maloprodaju i velikoprodaju nameštaja i povezanih proizvoda i trgovinu na veliko kancelarijskim nameštajem registrovano je 2.636 firmi, a od toga ih je aktivno oko 1.000. Struktura pravnih formi je vrlo slična kao kod proizvođača nameštaja sa 63% preduzetnika, 36% DOO-va i ostalih oblika sa po manje od 1% svih aktivnih firmi u grupi delatnosti.


Trgovina na malo nameštajem

U trgovini nameštajem najviše firmi je registrovano za trgovinu na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo. Registrovano ih je oko 2.500, a aktivno posluje oko 880 firmi. Najviše firmi je organizovano kao preduzetnička radnja – 71%.
 
Ukupni poslovni prihodi su 86 miliona eur i došlo je do rasta prihoda u odnosu na 2016. godinu od oko 3 miliona eur.  Gubitak na nivou delatnosti je preko 9 miliona eur i veliki je zbog prijavljenog gubitka IKEA SRBIJA. U trgovini na malo nameštajem zaposleno je ukupno 1.488 radnika, a najviše ih zapošljava JYSK (248), koji je ujedno ostvario i najveći profit u među konkurentima na tržištu -  oko 1,4 miliona eur.

Najbolju petorku po prihodima iz poslovanja osim JYSK i IKEA SRBIJA čine još ARTEFACTO, BRICO S I DEZEN PLUS.

Najstarija aktivna firma je osnovana 1982. godine – Samostalna trgovinska radnja DUNJA Miljana Dramićanin, preduzetnica iz Prokuplja.

Najboljih 5 firmi po prihodima u delatnosti trgovina na malo nameštajem

Najboljih 5 firmi po prihodima u delatnosti trgovina na malo nameštajem

Trgivina na velikom nameštajem

U trgovini na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje aktivno posluje 108 od 164 registrovane firme. Većina firmi je u obliku društva sa ograničenom odgovornošću - 92%.
 
Veletrgovci nameštajem su realizovali prihode oko 24 miliona eur i dobitak oko1,1 milion eur, a ukupan broj zaposlenih je 564. Prihodi su porasli za oko 3 miliona eur u odnosu na 2016. godinu.
 
Top pet kompanija po prihodima 2017. su SAMEDI, NOVSTIL, LED RASVETA - Inženjering, I.N.C. EKOL i Quality Living. Zajedno su ostvari 13 miliona eur prihoda što čini polovinu ukupnih prihoda delatnosti.
 
Kompanija SAMEDI je imala najveći profit u 2017., a angažuje i najveći broj radnika na nivou cele delatnosti.

RAB Commerce osnovan 1993. godine je najstarija kompanija registrovana u veletrgovini nameštajem koja i dalje posluje. 

Najbolje kompanije po prihodima u trgovini na veliko nameštajem

Najbolje kompanije po prihodima u trgovini na veliko nameštajem

Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem

Ova delatnost ima najmanji broj registrovanih i aktivnih preduzeća i preduzetnaika od svih trgovaca nameštajem. Aktivno posluje 19 firmi, a 85% ih je u obliku DOO.
 
Ukupni prihodi iz poslovanja su oko 7,5 miliona eur, ostvareni profit je nešto manji od 400.000 eur i ukupan broj zaposlenih je 56. Prihodi su porasli u odnosu na 2016. za oko 1,5 miliona eur.
 
Najboljih pet kompanija po prihodima su NITEA, MODRULJ, ANAKS, FURNIX i ID BIRO.  Zbir njihovih prihoda je približno 6,5 miliona, što je skoro 90% celokupnih prihoda delatnosti.
 
NITEA je imala najveći profit 2017. od oko 300.000 eur a zapošljava i najviše radnika među konkurentima -  15. Najstarija i dalje aktivna kompanija je ANAKS, osnovana 1992. godine.

Najboljih 5 kompanija po prihodima u trgovini na veliko kancelarijskim nameštajem

Najboljih 5 kompanija po prihodima u Trgovini na veliko kancelarijskim nameštajem

Zanima vas sve o konkuretnima? Možemo da uradimo analize konkurencije ili sektorske analize za tržišta koja vas interesuju. Pogledajte detaljnije ili odmah zatražite ponudu!