Blokada računa firme: 7 pojmova koje morate da znate

rugby, block

Osnovni pojmovi o firmama u blokadi

Ukoliko radite sa drugim firmama, pogotovo naplatu ili finansije, blokade računa su nešto sa čim se susrećete u svakodnevnom poslovanju. Na jednom mestu smo okupili sve povezane pojmove i pokušali da odgovorimo na osnovna pitanja vezana za blokade računa.

Ukoliko ima problem sa likvidnošću, aktivna kompanija u svakom trenutku može da dobije status blokiranih računa.
 

Šta je blokada računa?

Blokada računa je situacija u kojoj kompanija dužnik ima blokirana sredstva na svim računima  (dinarskim i deviznim) kod banaka dok ne isplati svoje poverioce. Takvom dužniku je zabranjeno otvaranje novih računa kao i isplata svih iznosa, osim onih za plaćanje obaveza po izvršnim rešenjima i nalozima. Blokadom svih računa i sama firma postaje blokirana.
 

Šta je blokada firme?

Blokada firme je blokada dužnika, što podrazumeva blokadu svih računa tog dužnika kod svih banaka i zabranu bankama da takvom dužniku otvaraju nove račune. Kada firma isplati sva svoja dugovanja po izvršnim rešenjima i nalozima izlazi iz blokade.
 

Šta je prinudna naplata?

Pod prinudnom naplatom podrazumeva se obaveza i ovlašćenje Narodne banke Srbije da sa svih računa firme dužnika kod banaka na kojima postoje sredstva (dinarska i devizna sredstva), bez njegove saglasnosti, izvrši plaćanje obaveza po izvršnim rešenjima (poreskih, carinskih, sudskih i drugih organa) i nalozima (po osnovu hartija od vrednosti, menica i ovlašćenja). Ukoliko firma dužnik nema dovoljno sredstava na računima kod banaka ulazi u blokadu računa.
 

Izveštaj prinudne naplate

Za kompaniju koja je imala istorijske blokade ili ima trenutne blokade računa, Narodne banka Srbije može isporučiti izveštaj prinudne naplate. Iz jednog takvog  izveštaja možete videti ko je blokirao određenu firmu. Postoje dve vrste izveštaja prinudne naplate:

1. Izveštaj o izvršenim nalozima prunudne naplate  - prikazuje sve istorijske blokade i sve poverioce koji su se naplatili u prinudnoj naplati.
2. Izveštaj o neizvršenim nalozima prinudne naplate  - odnosi se na trenutnu blokadu firme i prikazuje sve poverioce i iznose koji se još nisu prinudno naplatili.
 

Maskimalni i trenutni iznos u blokadi

Iznosi za koje je firma blokirana se mogu menjati tokom perioda blokade računa – rasti ili padati. Maksimalni iznos blokade je najveći novčani iznos tokom jedne blokade računa. Trenutni iznos u blokadi je iznos za koji su računi firme blokirani u trenutku provere i pokazuje aktuelno dugovanje firme po izvršnim rešenjima i nalozima.
 

Šta je zabrana prenosa?

Zabrana prenosa sredstava predstavlja situaciju kada kompanija nije u blokadi, ali ne može da raspolaže svojim novčanim sredstvima na računu kod banke.
Ovo se dešava kada poreska uprava ili neki drugi državni organ donese rešenje kojim se ustanovljava neregularnost u poslovanju, a na osnovu čega Narodna banka Srbije upisuje zabranu u registar blokiranih računa, čime se zamrzavaju računi kompanije kod banaka.
 

Parcijalna i dnevna blokada računa firme

Dnevna blokada računa je situacija u kojoj kompanija ima zamrznuta sredstva na svojim računima u toku dana ali do kraja dana i izađe iz blokade. Takvu situaciju Narodna banka Srbije nikada ne prikazuje na svom sajtu i ne možete da saznate za takvu blokadu računa. Dnevna blokada računa može preći u regularnu blokadu ukoliko firma ne isplati svoje obaveze do kraja tog dana. 

Parcijalna blokada računa se dešava u slučaju zamrzavanja sredstava samo na računima kod jedne banke koje ima kompanija. Ovakvu blokadu, takođe ne možete da vidite na sajtu Narodne banke Srbije. Parcijalna blokada može preći u dnevnu, a potom u regulranu blokadu računa ukoliko je ne prati pravovremeno izmirivanje obaveza.
 

Na B2B Online ažuriramo podatke o blokadama računa firmi u realnom vremenu. To znači da blokadu možete da vidite čim je i nastala i da odreagujete odmah!

Proverite odmah svog dužnika! 

Prijavite se za besplatni test period poslovnog portala B2B Online.