Firme u Srbiji sa najdužim nazivom

belgrade, Sveti Sava, St. Sava church

Istraživali smo i pronašli najduža imena firmi u Srbiji. Maksimalni broj karaktera koji Agencija za privredne registre tehnički omogućava za „puno poslovno ime“ je 255, a ovih 5 firmi i 1 udruženje ima puno poslovno ime koje je verovatno i duže od 255 karaktera.
 

Upoznajte Feromont Inženjering sa 29 reči u punom nazivu, osnovan 2001, sa poslovnim prihodima preko 29 miliona evra u 2016. godini i 704 zaposlena:

 „FEROMONT INŽENJERING DOO SPECIJALIZOVANO DOO ZA INŽENJERING, IZGRADNJU, MONTAŽU, ODRŽAVANJE, REMONT I REVITALIZACIJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA SA SOPSTVENIM PROJEKTOVANJEM, PROIZVODNJOM OPREME, TRANSPORTOM U ZEMLJI I INOSTRANSTVU BEOGRAD (VOŽDO“

Enel AD, sa verovatno preko 33 reči u punom nazivu firme, osnovan 1991, sa 4 miliona evra poslovnih prihoda u 2016. i 157 zaposlenih:

„TERMOELEKTRO ENEL AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE, MONTAŽU, REKONSTRUKCIJU, ISPITIVANJE, I PUŠTANJE U RAD, ODRŽAVANJE I REMONT ELEKTRO-ENERGETSKE I MERNO-REGULACIONE OPREME I OPREME ZA UPRAVLJANJE I AUTOMATIKU I INSTALACIJE JAKE I SLABE“

Termoelektro DOO ima puno poslovno ime sa preko 30 reči i trenutno je u stečajnom postupku:

„SPECIJALIZOVANO DRUŠTVO ZA INŽENJERING I IZGRADNJU, ODRŽAVANJE, REMONT I REVITALIZACIJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA SA SOPSTVENIM PROJEKTOVANJEM, PROIZVODNJOM OPREME I TRANSPORTOM U ZEMLJI I INOSTRANSTVU TERMOELEKTRO DOO , BEOGRAD (PALILULA) – U“

Marko Martinović preduzetrnik je svoju agenciju nazvao sa preko 33 reči:

„MARKO MARTINOVIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA I MONTAŽA MLINSKO-SILOSNE OPREME I MAŠINA PROIZVODNJA KONSTRUKCIJA ZA HALE I MAGACINSKE PROSTORE MONTAŽA SILOSA USLUGE ODRADE STRUJNIH INSTALACIJA ZA SVE VRSTE PROIZVODNIH OBJEKATA U MLINARSTVU I PRERAĐIVAČKOJ INDU“

Alarmius ND d.o.o je osnovan prošle godine i ozbilno su shvatili naziv firme:

„Društvo za protivpožarnu zaštitu servisiranje PP aparata i hidranata prodaja PP opreme servisiranje PP centrala obuka zaposlenih iz PPZ fizičkotehničko protivpožarno obezbeđenje higijenskotehničke usluge bezbednosti i zdravlje na radu ALARMIUS ND d.o.o. B“

I naš apsolutni favorit je udruženje iz Beograda osnovano 2016. godine sa preko 28 reči u punom nazivu:

„Udruženje matematičara i fizičara, posebno inteligentnijih algebričara Sunca, dakle: đaka, studenata, inžinjera, profesora i industrijalaca zainteresovanih za rešavanje problema korišćenja Gausove inteligentne infinitezimale u fizici visokih energija Sun“