Firme u blokadi - Analiza za drugi kvartal 2018

road sign, slippery

Firme u blokadi računa u Srbiji za Q2 2018.

Tokom drugog tromesečja 2018, ukupno je bilo blokirano 69.248 firmi. Od toga broja, 56.213 preduzeća i preduzetnika su ostala aktivna tokom posmatranog perioda. 53,5% firmi koje su ušle u blokadu tokom drugog kvartala 2018, nisu imale prethodne blokade računa, a 46,5% firmi je imalo prethodne blokade.

Prosečan iznos blokade za sve blokirane firme je iznosio 10.851.271 dinara, a ako uzmemo u obzir samo aktivne blokirane firme prosečan iznos blokade je iznosio 12.687.575 dinara. 

Koliko traje blokada računa

Najveći procenat aktivnih blokiranih firmi je bio u blokadi više od 10 dana –  52.072 firmi, što je 11,8% svih aktivnih firmi u Srbiji. Broj aktivnih firmi koje su bile u blokadi samo 1 dan je 1.127 što je 0.26% ukupnog broja aktivnih firmi.

Koje firme najviše ulaze u blokadu

Što se tiče pravne forme, relativno posmatrano, najviše akcionarskih društava je bilo u blokadi računa, čak 30% od svih aktivnih akcionarskih društava. Broj aktivnih društava sa ograničenom odgovronošću koja su bila blokadi računa iznosi 32.410 ili 26% svih aktivnih DOO-va. 20.109 aktivnih preduzetnika je bilo u blokadi što je 8% ukupnog broja aktivnih preduzetnika.

Ako posmatramo po veličini privrednog subjekta, relativno i apsoltno najviše mikro preduzeća je bilo u blokadi računa – 11.357 ili 10% svih aktivnih mikro subjetaka. Samo 3 aktivna velika preduzeća su bila u blokadi tokom drugog tromesečja 2018.

U kojim bankama ima najviše blokiranih računa

Najviše blokiranih računa preduzeća u odnosu na ukupan broj računa koje preduzeća imaju u tim bankama postoji u Banka Intesi (29.520 blokiranih računa, što je 15% svih računa firmi u posmatranoj banci), Raiffeisen Banci (22.361 blokiranih računa, što je 11% svih računa u toj banci) i Komercijalnoj Banci (18.043 blokiranih računa, što je 9% svih računa u navedenoj banci).

Jedna firma obično ima više od jednog računa u istoj ili drugoj banci, tako da smo analizirali koje su to banke koje imaju procentualno najveći broj klijenata sa blokiranim računima (posmatrano u odnosu na ukupan broj firmi koje imaju račun u toj banci). Te banke su Banca Intesa (20.663 firmi u blokadi, što čini 13% svih firmi koje imaju račun u toj banci), Komercijalna Banka (13.495 kompanija ili 13% svih firmi koje imaju račun u navedenoj banci) i Vojvođanska Banka čijih 8.404 klijenata ima blokirane račune, što je 10% svih preduzeća koje imaju račune u toj banci.

U kojoj delatnosti posluju firme koje najviše ulaze u blokadu?

Tri delatnosti sa najvećim brojem blokiranih firmi su Nespecijalizovana trgovina na veliko (4.996 aktivnih blokiranih firmi, što čini čak 30% svih aktivnih firmi u delatnosti), Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta (3.109 aktivnih blokiranih firmi, što je oko 20% svih aktivnih registrovanih firmi u delatnosti) i Taksi prevoz (2.382 aktivnih blokiranih firmi ili 13% svih aktivnih firmi u delatnosti).

Infografik: analiza blokada firmi za drugi kvartal 2018.

infografik blokade firmi q2 2018

Najpreciznije blokade računa firmi u Srbiji

Na poslovnom portalu B2B Online, blokade računa firmi se ažuriraju u realnom vremenu. Ukoliko želite da proverite da li su vaši kupci u blokadi računa i da obezbedite svoja potraživanja na vreme prijavite se za besplatni test period portala B2B Online.