Firme u blokadi - Analiza za Q1 2018

road signs, slow down

Firme u blokadi računa u Srbiji za prva tri meseca 2018

U blokadi računa je bilo 56.721 aktivno preduzeće i preduzetnik. Ako se posmatra po pravnoj formi, najviše blokada računa imala su društva sa ograničenom odgovornošću (32.377) što čini čak 24,7% svih aktivnih društva sa ograničenom odgovornošću. Razvrstavanjem po veličini preduzeća i uzimajući u obzir samo one firme koje predaju bilanse, dobili smo podatak da je najviše mikro privrednih subjekata bilo u blokadi, njih 14.146 što je 10% svih aktivnih mikro preduzeća.

Najveći broj aktivnih blokiranih preduzeća i preduzetnika u posmatranom periodu je bilo u blokadi računa preko 11 dana. Više od polovine (52,3%) aktivnih firmi nisu imale prethodne blokade računa.

Pogledajte celu analizu blokiranih firmi u Srbiji u Infografiku koji smo uradili na osnovu podataka za prvi kvartal 2018.

firme u blokadi racuna

Proverite blokade računa firmi pre svih ostalih

Na poslovnom portalu B2B Online prikazane su blokade računa firmi u realnom vremenu. Ukoliko želite da proverite da li je vaš kupac, klijent ili poslovni partner u blokadi računa i da obezbedite svoja potraživanja na vreme prijavite se za besplatni test period portala B2B Online.