Firme u blokadi - analiza za treći kvartal 2018

road sign, construction

Firme u blokadi računa u Srbiji za Q3 2018.

U trećem kvartalu 2018, bilo je blokirano ukupno 82.936 firmi. Od toga broja 57.476 preduzeća i preduzetnika je “preživelo” kvartal. 48% blokiranih firmi je imalo prethodne blokade, za raziku od 52% firmi koje nije imalo prethodne blokade.
 

Koliko iznosi i koliko traje blokada računa

Prosečan iznos blokade za sve blokirane firme je iznosio 5.761.919 dinara, a ako uzmemo u obzir samo aktivne blokirane firme prosečan iznos blokade je iznosio 7.070.081 dinara.

Najveći broj preduzeća, njih 71.874 je bilo u blokadi u iznosu do 5 miliona dinara.

Ako posmatramo vremenski trajanje blokade, najviše firmi je bilo blokirano više od 10 dana – čak 78.827 ili 95% svih blokiranih firmi, a 1.169 firmi ili 1,4% je bilo u blokadi samo jedan dan.
 

Koje firme najviše ulaze u blokadu

Posmatrano po pravnoj formi, u blokadi računa je bilo:

 • 33.348 društva sa ograničenom odgovornošću, što je 40% svih blokiranih firmi
 • ​20.155 preduzetnika, što je 24% svih firmi u blokadi
 • 287 javnih preduzeća i 59 akcionarskih društava, što je manje od 1% blokiranih firmi.


Najveće kompanije u blokadi

Tokom trećeg tromesečja, kompanije sa najvećim poslovnim prihodima koje su bile u blokadi su:

 •  AD PUTEVI UŽICE – koja je u 2017. ostvarila 16.899.117.000 RSD poslovnih prihoda

 •  HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO – koja je ostvarila 10.358.742.000 RSD poslovnih prihoda 2017.

 •  AD PRVI PARTIZAN UŽICE – sa 8.011.183.000 RSD poslovnih prihoda u 2017.

Firma sa najvećim iznosom blokade tokom posmatranog perioda je LADINVEST DOO sa blokadom od 3.702.688.156 dinara.
 

U kojim bankama ima najviše blokiranih računa

Najviše blokiranih računa preduzeća u odnosu na ukupan broj računa koje preduzeća imaju u tim bankama postoji u:

 • Komercijalnoj banci (18.194 blokiranih računa, što je 14% svih računa firmi u posmatranoj banci),
 • Banka Intesi (17.773 blokiranih računa, što je 10% svih računa kompanija u toj banci) i
 • Raiffeisen banci (17.333 blokiranih računa, što je 18% svih računa u navedenoj banci).

Jedna firma obično ima više od jednog računa u istoj ili drugoj banci, tako da smo analizirali koje su to banke koje imaju procentualno najveći broj klijenata sa blokiranim računima (posmatrano u odnosu na ukupan broj firmi koje imaju račun u toj banci). Te banke su:

 • Banca Intesa (13.260 firmi u blokadi, što čini 12% svih firmi koje imaju račun u toj banci),
 • Komercijalna Banka (13.258 kompanija ili 16% svih firmi koje imaju račun u navedenoj banci) i
 • Vojvođanska Banka čijih 8.079 klijenata ima blokirane račune, što je 18% svih preduzeća koje imaju račune u toj banci.

Infografik: analiza blokada firmi za drugi kvartal 2018.

Infografik, firme u blokadi

Čime se bave firme koje najviše ulaze u blokadu?

Tri delatnosti sa najvećim brojem blokiranih firmi su:

 • Nespecijalizovana trgovina na veliko (5.161 aktivnih blokiranih firmi, što je 31% svih aktivnih firmi u delatnosti),
 • ​Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta (3.166 aktivnih blokiranih firmi, što je 20% svih aktivnih registrovanih firmi u delatnosti) i
 • Taksi prevoz (2.418 aktivnih blokiranih firmi ili 13% svih aktivnih firmi u delatnosti).


Gde se nalaze firme koje najviše ulaze u blokadu?

U pogledu razmeštaja po opštinama u Srbiji, najveći procenat firmi u blokadi u odnosu na ukupan broj firmi u toj opštini je u beogradskoj opštini Čukarica - 15%, sledi opština Novi Beograd sa 14% blokiranih firmi i apsolutno najviše blokiranih preduzeća i preduzetnika je u Opštini Novi Sad – 4.143 što čini 13% svih aktivih firmi u toj opštini.
 

Proverite blokade računa firmi u realnom vremenu

Na poslovnom portalu B2B Online možete proveriti blokade računa svih firmi u Srbiji. Prijavite se za besplatni test period portala B2B Online.