Najbolje kompanije u Velikoj Plani

Analiza kompanija u opštini Velika Plana

Na 90-tom kilometru autoputa kada krenete od Beograda ka jugu stižete u Veliku Planu. Opština Velika Plana smeštena je u Podunavskom okrugu u centralnoj Srbiji.  U 13 naselja na teritoriji opštine živi oko 41.000 stanovnika (podatak preuzet sa sajta Opštine Velika Plana)

U opštini je aktivno 1815 firmi, što čini oko 0,5% svih aktivnih firmi u Srbiji. Sva preduzeća i preduzetnici koji posluju u Velikoj Plani su ostvari zajedno preko 360 miliona EUR poslovnih prihoda u 2016. godini.

Posmatrano po pravnoj formi, preduzetnika je registrovano 69%, a društva sa ograničenom odgovornošću 19% u odnosu na sve aktivne privredne subjekte u Velikoj Plani. U opštini postoji 127 raznih udruženja, 58 sportskih udrženje, 4 zadruge, 4 javna preduzeća i 1 akcionarsko društvo.

Do sada je obrisano iz registra više od 2.200 firmi, a trenutno je u stečajnom postupku 9 i u likvidavciji 36 privrednih entiteta.

Najstarije, a i dalje aktivno pravno lice na teritoriji opštine je “Odred izviđača 10 oktobar”. Ovo udruženje je osnovano još 1957. godine. Po starosti zatim slede “Kinološko društvo Plana” i “Savez izviđača opštine Velika Plana”, oba udruženja osnovana 1971. godine i aktivna i dalje.
 

Kako posluju kompanije u Velikoj Plani?

Najveći preduzetnik po poslovnim prihodima je STR NA VELIKO NIKOLIĆ, Nikolić Milorad Preduzetnik Lozovik sa preko 1,7 miliona EUR poslovnih prihoda u 2017, osnovan 2001. i registrovan za delatnost Trgovina na veliko životinjama.
 

Najboljih 5 kompanija po poslovnim prihodima ostvarili su 2016. zajedno preko 260 miliona EUR prihoda i zapošljavali su 1712 radnika. Najveće poslovne prihode ostvarili su DIS, GAMA AGRAR, CMANA, VP-DIMA i MESOPROMET.


Prve 3 kompanije po profitu 2016. godine su DIS, javno preduzeće Morava i CMANA.

top 3 kompanije u Velikoj Plani po neto rezultatu
top 5 kompanija u Velikoj Plani po poslovnim prihodima

Kompanija DIS zapošljava najveći broj radnika u celoj opštini – 1.280 prema podacima iz završnih računa 2016. godine. Zatim slede kompanije CMANA sa 250 i VP-DIMA sa 149 radnika.
 

Uz CUBE Team analize možete da saznate kako posluju sva preduzeća u određenoj delatnosti, da se spremite za ulazak na određeno tržište ili otkrijete spoljno-trgovinsko poslovanje vaših konkurenata.

 

Pročitajte detaljnije o ANALIZI SEKTORAFotografija preuzeta sa sajta Opštine Velika Plana